В изпълнение на изискванията на чл.62 от ЗНФО, в тази секция са публикувани докладите за прозрачност за годините, в които е одитиран отчет на преприятие от обществен интерес.